Werkwijze

Onderstaand proberen wij zo goed mogelijk te beschrijven hoe een standaard SEO-traject bij ons als SEO-specialist eruit ziet. Dit is afhankelijk van veel variabelen waardoor het in de praktijk er iets anders aan toe kan gaan.

Dit geldt niet voor trajecten waarbij een penalty van Google moet worden hersteld.


De klant begrijpen

Fase 0: de klant begrijpen

In deze fase hebben wij uitvoerig contact met de klant over onder andere:

  • de details van het bedrijf;
  • de internet strategieën;
  • wat wel heeft gewerkt en wat niet;
  • de huidige staat van de website.

De klant kan zelf beslissen of dit telefonisch of per mail gaat. Het doel van deze fase is om goed te begrijpen wat er nodig is om een succesvol traject te lanceren en onderhouden. 

De fundering leggen

Fase 1: de fundering leggen

Tijdens de eerste fase van het traject wordt de basis gelegd. Wij werken hiervoor als SEO-specialist met een standaard checklist.

De checklist bevat ongeveer 20 punten. Een aantal hiervan zijn: een nulmeting maken in Ahrefs, Google Analytics installeren & inrichten, bekijken of de website een penalty heeft gekregen en bij de Google Search Console aanmelden & daar fouten verwerken.

Zoekwoordonderzoek uitvoeren

Fase 2: zoekwoordonderzoek

Met het zoekwoordonderzoek bepalen wij de zoekwoorden waarmee het bedrijf gevonden wil worden in de zoekmachines. Wij bepalen deze zoekwoorden door te brainstormen met de cliënt, naar de concurrenten te kijken en te bepalen welk percentage mensen die naar dit zoekwoord zoekt ook echt een mogelijke klant zijn. 

Technische website audit

Fase 3: website audit

Wij controleren de gehele website met onze checklist op circa 50 punten zoals teksten, website configuratie, interne navigatie, bestaande backlinks en gebroken links.

Na deze audit bespreken wij de bevindingen vaak telefonisch met de klant. Per bevinding leveren wij de oorzaak, het gevolg en een oplossing hiervoor aan.

On-page SEO

Fase 4: on-page SEO

Wanneer de bevindingen van de website audit erin zijn gezet, stellen wij een on-page SEO-document op.

Alle belangrijke pagina’s van de website (bijvoorbeeld de opgestelde landingspagina’s in fase 2) worden hierin meegenomen.

Lokale search configuratie

Stap 5: lokale search configuratie

Wij adviseren lokale search configuratie ook aan bedrijven zonder vestigingen. Het zorgt met een minimale investering voor meer dan 10 backlinks van vertrouwde domeinen.

Linkbuilding

Fase 6: linkbuilden

Wij beginnen het linkbuilding traject met een grondige analyse om geschikte prospecten voor het verkrijgen van links te ontdekken. Wanneer de prospecten onderzocht zijn zullen wij deze prospecten benaderen. Alle linkbuilding trajecten die wij uitvoeren zijn white-hat en volgen de richtlijnen van Google. Wij coachen tijdens het traject onze klanten in het verkrijgen van links. Hierdoor hoeft de klant minder uren af te nemen.

Onderhouden van SEO

Fase 7: onderhouden van de SEO

Fase 7 beslaat de maanden na de eerst behaalde resultaten. Vaak houdt het onderhouden van SEO in dat er maandelijks een website audit wordt uitgevoerd. Op deze manier kunnen wij eventuele ingeslopen fouten in de website snel achterhalen en oplossen.

Het onderhouden van de SEO gaat gepaard met het constant verder uitbouwen van de autoriteit.

Onze tarieven

Wij werken als SEO-bureau met een vooraf besproken prijs per project. Wij baseren onze prijs op onder andere de volgende aspecten:

  • Hoeveel is er in het verleden aan de organische vindbaarheid van de website gedaan?
  • Wat zijn de doelstellingen van het bedrijf? En welke zoekwoorden ondersteunen deze doelstellingen?
  • Wat draagt het bedrijf intern bij aan de verbetering van de SEO? Denk hierbij aan development voor de technische zaken en een content marketeer voor de SEO-content.

Wij nemen tijdens het werk voor onze klanten geen onaangekondigde belletjes aan. Hier hebben wij vaste tijden door de dag heen voor. Op deze manier krijgt de klant, wanneer ze ons een uur inhuren, ook daadwerkelijk 60 minuten geconcentreerd werk.

Vaste klanten kunnen altijd telefonisch of per mail vragen stellen. Wij begrijpen dat SEO niet voor iedereen even tastbaar is en helpen hier dan ook graag bij. Dit draagt ook bij aan het inzichtelijk maken van onze werkzaamheden. Doorgaans beantwoorden wij vragen per mail binnen 2 uur.


Onze rol in het project

Onze rol varieert per project. Het komt voor dat wij aan de consulterende kant blijven. Op deze manier bespaart de klant uren en blijft de investering kleiner. Daarnaast komt het ook voor dat wij de implementatie van onze bevindingen begeleiden. De intensiteit hiervan is afhankelijk van de kennis, kunde en wens van de klant.
Het kan ook voorkomen dat wij de gehele implementatie van de bevindingen op ons nemen. Wij bespreken onze bevindingen en het beoogde eindresultaat alvorens de daadwerkelijke implementatie.

Intake / planning
In al onze offertes nemen wij een gedetailleerde planning op. Deze planning, samen met de benodigdheden, versturen wij opnieuw voorafgaand het traject. Zo creëren wij een duidelijk beeld van de werkzaamheden en de tijdsduur hiervan.

Zelfvoorzienend
Tijdens ons werk als SEO-specialist proberen wij de klant zoveel mogelijk zelfvoorzienend te laten worden. Dit doen wij door al onze documenten uitvoerig uit te leggen en de klant mee te nemen in onze werkwijze.

Facturatie
Wij factureren al onze werkzaamheden nadat ze zijn uitgevoerd. Wij versturen de factuur aan het begin van de maand voor de werkzaamheden die zijn uitgevoerd in de maand daarvoor. 

Onze agenda
Doorgaans plannen wij onze agenda 2 weken vooruit met vaste werkzaamheden (taken / afspraken voor vaste klanten). In deze 2 weken proberen wij wel tijd vrij te houden voor dringende klussen.

Nemen wij alle projecten aan?
Het gebeurt weleens dat wij aanvragen binnenkrijgen van klanten in branches waarvoor wij al werken. Wanneer deze nieuwe klant een directe concurrent van een bestaande is moeten wij het project overslaan.

Wij kijken naast bovenstaande reden, tevens kritisch naar het bedrijf en de online doelstelling. Het kan voorkomen dat SEO niet het optimale marketinginstrument is voor het bedrijf in kwestie. Ook hier adviseren wij eerlijk en open in.

Opleiden / op locatie werken
Wij worden ook gevraagd om in-house marketing teams meer over SEO te vertellen. Voor een maatwerk SEO-opleiding hebben wij aparte tarieven. Hiervoor kan een aanvraag via het contactformulier worden gedaan.